This article is also available in:
Panel | /entrypoint.sh or /bedrock_server Permission denied

Lalabas ang error na ito kung mano-mano o personal mong ininstall ang iyong Server Files sa iyong Server.

Solusyon:

Para sa Bedrock

Pumunta sa iyong https://panel.skynode.pro/ at piliin ang iyong Server

Pumunta sa Startup tab

i-update ang iyong Vanilla Bedrock at Pindutin ang Yes
This will not delete your server files but will only update it.Pagkatapos mag-install, pwede mo na gamitin ang iyong Server

Kung ikaw ay may katanungan, maari lamang mag open ng ticket sa aming Discord o sa Billing Ticket.
Was this article helpful?
Cancel
Thank you!