Articles on: Minecraft / Bedrock
This article is also available in:

Panel | /entrypoint.sh or /bedrock_server Permission denied

Panel | /entrypoint.sh or /bedrock_server Permission deniedLalabas ang error na ito kung mano-mano o personal mong ininstall ang iyong Server Files sa iyong Server.Solusyon:Para sa Bedrock

Pumunta sa iyong https://panel.skynode.pro/ at piliin ang iyong Server

Pumunta sa Startup tab

i-update ang iyong Vanilla Bedrock at Pindutin ang Yes
This will not delete your server files but will only update it.Pagkatapos mag-install, pwede mo na gamitin ang iyong Server

Kung ikaw ay may katanungan, maari lamang mag open ng ticket sa aming Discord o sa Billing Ticket.

Updated on: 29/09/2021

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!