Articles on: Skynode / Billing
This article is also available in:

Billing | Paano Palitan ang Lokasyon ng iyong Server

Billing | Paano Palitan ang Lokasyon ng iyong ServerAng Gabay na ito ay para lamang sa mga bumili ng server. Ang mga libreng server ay hindi maaring magpalit ng lokasyon.

1. Pumunta sa billing.skynode.pro

2. Pindutin ang Services

3. Pindutin ang View Available Addons sa gitnang kaliwa.

4. Bilhin ang one time addons

5. Kumpletuhin ang proseso sa Check Out

6. Pumunta at magsubmit ng ticket sa Billing Support

Kapag nakagawa ka na ng ticket, ilagay doon kung saang lokasyon ng server ang iyong gusto. Ang mga lokasyon na aming inooffer ay ang mga sumusunod:

North America
» US - Dallas
» US - Los Angeles
» US - New York
» CA - Beaurharois

Europe
» FR - Roubaix
» UK - London
» NL - Amsterdam

Asia/Oceania
» SP - Singapore
» AU - Sydney

Kung ikaw ay taga Pilipinas, ang pinaka magandang server para sa iyo ay sa Singapore

Kung ikaw ay may katanungan, maari lamang mag open ng ticket sa aming Discord o sa Billing Ticket.

Updated on: 23/09/2021

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!