Articles on: Skynode / Panel
This article is also available in:

Panel | Error: Authentication failed with FileZilla

Panel | Error:Authentication failed with FileZilla

Kung ikaw ay nakakaranas nang ganitong problema, ikaw ay gumagamit ng maling impormasyon sa iyong pag login at ang solusyon dito ay nasa ibaba:Gamitin ang Copy at Paste sa iyong Credentials
Siguraduhing gumamit ng Copy at Paste sa iyong SFTP Credentials na makukuha mula sa Skynode mismo papuntang FileZilla para hindi ka magkamali ng lagay.
Ang ginagamit mong password ay Mali
Ang password na kailangan mong gamitin dito ay ang password mo sa Panel at hindi sa Billing
Billing Website - https://billing.skynode.pro/
Panel Website - https://panel.skynode.pro/

Tingnan ang iyong Keyboard kung naka-on ang Caps lock
Ang aksidenteng pag-on ng Caps Lock habang nag-lologin ay isang hindi matatawarang pagkakamali ang pwedeng magawa ng isang tao.

Kung ikaw ay may katanungan, maari lamang mag open ng ticket sa aming Discord o sa Billing Ticket.

Updated on: 29/09/2021

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!