Articles on: Skynode / Panel

Panel | Paano gamitin ang Page Renewal para sa iyong Libreng Server

Panel | Paano gamitin ang Page Renewal para sa iyong Libreng Server


Ang Page Renewal ay nagbibigay ng permiso para sa iba na i-renew ang server mo. Ibig sabihin, ang mga kaibigan mo at ang ibang tao ay pwedeng i-renew ang iyong server.

1. Pumunta sa panel.skynode.pro

2. Piliin ang iyong free server.

3. Pindutin Renew Page sa Taas na bahagi.

4. Punan mo ang mga kinakailangan na impormasyon at sundin ang mga sumusunod:

The URL may only contain letters, numbers, and dashes.
The url must be at least 5 characters.
The content must be at least 50 characters.

Reward Command
example "eco give %NAME% 500". Sa ganitong setup, ang sino mang mag renew ng iyong server ay makakareceive ng $500.00 in balance kapag meron kang Economy Vault.

5. Pindutin ang Save Renew Page.

6. Ang link na ibibigay mo sa gusto mong mag renew ng iyong Server ay yung kulay Green na nasa Kanang Bahagi.

Kung ikaw ay may katanungan, maari lamang mag open ng ticket sa aming Discord o sa Billing Ticket.

Updated on: 23/09/2021

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!