This article is also available in:
Panel | Nakalimutan ko ang aking Password

1. Pumunta sa Login Page
Billing Wesbite
Panel Website

2. Pindutin ang**Forgot Password**

3. Ilagay ang iyong Email

4. Pumunta sa iyong Email Inbox at hanapin ang email ng Skynode na nagsasabing Reset Your Passowrd at pindutin ang link

5. Kapag pinindot mo ang link, mapupunta ka sa site at tatanungin ka kung ano ang gusto mong bagong password.

Kung ikaw ay may katanungan, maari lamang mag open ng ticket sa aming Discord o sa Billing Ticket.
Was this article helpful?
Cancel
Thank you!