Articles on: Skynode / Panel
This article is also available in:

Panel | Nakalimutan ko ang aking Password

Panel | Nakalimutan ko ang aking Password1. Pumunta sa Login Page
Billing Wesbite
Panel Website

2. Pindutin ang**Forgot Password**

3. Ilagay ang iyong Email

4. Pumunta sa iyong Email Inbox at hanapin ang email ng Skynode na nagsasabing Reset Your Passowrd at pindutin ang link

5. Kapag pinindot mo ang link, mapupunta ka sa site at tatanungin ka kung ano ang gusto mong bagong password.

Kung ikaw ay may katanungan, maari lamang mag open ng ticket sa aming Discord o sa Billing Ticket.

Updated on: 29/09/2021

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!