Articles on: Skynode / Panel
This article is also available in:

Panel | The file you are attempting to open is too large to view in the file editor.

Panel | The file you are attempting to open is too large to view in the file editor.
Makikita mo itong error na ito kapag ikaw ay mag-eedit ng file. Ang ibig sabihin lamang ng error na ito ay hindi mo pwedeng i-edit ang file na iyon dahil masyado itong malaki para sa web editor.


So, paano mo ma-eedit ang mga file na may ganitong error?Kinakailangan mong gumamit ng SFTP para ma-edit ang mga files na ito. Paano Gumamit ng SFTP
Ang SFTP ay may kakayahang i-edit ang kahit na ano mang file sa iyong server at pwede mo rin ito gamitin para ma-download ang iyong mga files. Magandang gumamit ng Notepad++ para dito.

Magpapakita ang SFTP ng bagay na kahawig ng imahe na nasa ibaba. Maari mo na itong i-edit mula dito at isave. Kapag ito ay iyong sinave, automatic na mababago rin ang files sa iyong server.
Kailangan mong i-restart ang server para umepekto ang mga ginawa mo sa SFTP.Kung ikaw ay may katanungan, maari lamang mag open ng ticket sa aming Discord o sa Billing Ticket.

Updated on: 28/09/2021

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!