This article is also available in:
Terraria | How to Set a Password to your Terraria Vanilla Server

Pumunta sa panel.skynode.pro

Piliin ang iyong Server

Sa Taas na bahagi, Pindutin ang File Manager

Hanapin at Buksan ang serverconfig.txt

Buksan ang config.json

Meron kang makikitang

worldpath=/home/container/saves/Worlds
worldname=world
world=/home/container/saves/Worlds/world.wld
difficulty=3
autocreate=1
port=25565
maxplayers=8
motd=Welcome!

Maglagay ng password=yourpassword sa ibaba ng motd=Welcome!
Halimbawa

worldpath=/home/container/saves/Worlds
worldname=world
world=/home/container/saves/Worlds/world.wld
difficulty=3
autocreate=1
port=25565
maxplayers=8
motd=Welcome!
password=skynode

Pindutin ang Save at Restart ang iyong Server

Kung ikaw ay may katanungan, maari lamang mag open ng ticket sa aming Discord o sa Billing Ticket.
Was this article helpful?
Cancel
Thank you!