Articles on: Terraria / Server Setup
This article is also available in:

Terraria | Paano Palitan ang Version ng iyong TShock Server

Terraria | Paano Palitan ang Version ng iyong TShock ServerAng proseso na ito ay kinakailangan ng kaalaman tungkol sa SFTP Paano Gumamit ng SFTP

Kailangan mo munang i-start ang iyong server para makapag generate ng files, pagkatapos nito, STOP mo na ang iyong server at sundin ang nasa ibaba

I-Download ang Version ng TShock na iyong gusto TShock Terraria Version Download
Ang file at dapat ZIP File

Buksan mo ang iyong SFTP at mag-login

Sa kaliwang bahagi, hanapin mo ang TShock na iyong dinownload at iexctract
Example: TShock4.4.0_Pre11_Terraria1.4.0.5

I-upload mo ang lahat ng mga files na iyong na-extract papunta sa iyong Server Files (Kanang Bahagi)
Ang kinakailangan mong i-upload ay ang mga files sa loob ng folder, hindi ang mismong folder
Kailangan mong ma-overwrite ang mga data

Pumunta sa File Manager at i-delete ang iyong World File
Ang world file ay may pangalan sa hulihan na .wld

Pwede mo nang i-start ang iyong Server

Kung ikaw ay may katanungan, maari lamang mag open ng ticket sa aming Discord o sa Billing Ticket.

Updated on: 29/09/2021

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!