Panel | Port Allocation para sa Plugins at Mods

Ang mga Bayad na Server ay mayroong 2 Alllocation port at pwede pa kayong mag-request kung kailangan niyo pa sa pamamagitan ng pag-open ng ticket sa aming discord o sa billing
Ang mga Libreng Server ay mayroong 1 Allocation port lamang na pwedeng gamitin.
Ang Port Allocation ay maaari lamang matanggal sa pag-open ng ticket.

Pumunta sa panel.skynode.pro at mag login

Piliin ang iyong Server

Pumunta sa Network Tab

Sa ibabang bahagi, makikita mo ang Create Allocation

Bibigyan ka nito ng random na port na maaaring 4 or 5 digit ports na pwede mong gamitin.

Wag mong i-seset as Primary ang iyong Port Allocation kung hindi mo ito naiintindihan

Kung ang nakalagay sa iyong Port Allocation ay 1 out of 1 maari kang mag-open ng ticket para ikaw ay aming tulungan.

Hindi mo kailangan ng Port Allocation kapag ikaw ay gagamit ng GeyserMC Plugin Paano gamitin ang GeyserMC Plugin

Kung ikaw ay may katanungan, maari lamang mag open ng ticket sa aming Discord o sa Billing Ticket.
Was this article helpful?
Cancel
Thank you!