Articles on: Terraria / Server Setup
This article is also available in:

Terraria - TShock Paano mag Spawn ng Mobs, Mga Boss at mga Item

Terraria - TShock Paano mag Spawn ng Mobs, Mga Boss at mga ItemKung ikaw o ang iyong kaibigan ay hindi makapag command sa iyong TShock Server, yun ay sa kadahilanang hindi pa kayo superadmin.

Maaari mong matutunan kung paano maging Super Admin dito Paano Maging SuperAdmin

Kapag ikaw ay naging superadmin, kinakailangan mong laging mag login.

Ngayon, pwede mo nang gamitin ang mga sumusunod na command sa iyong server

/item <"Pangalan ng Item"> [bilang]


/spawnmob <Uri ng mob> [bilang]


/spawnboss <"Pangalan ng Boss"> [bilang]


Meroon ka ring mga bagay na magagawa bilang isang superadmin, pwede mong bisitahin ang link na ito TShock Commands

Kung ikaw ay may katanungan, maari lamang mag open ng ticket sa aming Discord o sa Billing Ticket.

Updated on: 29/09/2021

Was this article helpful?

Share your feedback

Cancel

Thank you!